Starthänder

I Texas Hold'em börjar du med två av totalt sju kort och dessa två kort, även kallade hålkort, blir oerhört viktiga allteftersom handen utspelar sig. När man går in på grundläggande pokerstrategi är dina starthänder av yttersta vikt. En stark starthand vinner mot en svag i tre av fyra fall och ibland ännu oftare. Anledningen till detta är att de påföljande fem korten kan användas av alla spelare. Om en spelare till exempel börjar med och hans motspelare har , måste motspelaren antingen träffa en , en stege, eller en färg för att vinna. Om floppen kommer skulle båda spelarna ha par i ess och händerna ser ungefär lika starka ut vid en första anblick. Men spelaren som har kommer att vinna i 90% av fallen. För att kunna ha den bästa handen så ofta som möjligt, bör du endast spela bra starthänder - vilket även brukar kallas för en tight spelstil. Utöver detta är det viktigt att spela de bra starthänderna konsekvent och aggressivt. Denna artikel förklarar skillnaderna mellan bra och dåliga starthänder.

Pocketpar

Om dina hålkort är ett par, har du en bra, eller till och med mycket bra starthand. Såklart beror kvalitén på din starthand på hur högt pocketpar du har. Generellt sätt så finns det två sätt att vinna en hand vid visningen:

  1. Ha en bättre starthand än din motspelare, och ingen av era händer förbättras.
  2. Bordet ger dig ett tredje kort av samma valör vilket ger dig en triss. Exempel: vi sitter på och floppen kommer .

Du kan även få en stege eller färg, men detta händer sällan när du har ett pocketpar som starthand. Sannolikheten att vinna handen utan att förbättra din egen hand beror till stor del på hur högt pocketpar du har. Om du har , vilket är den bästa starthanden i Texas Hold'em, måste din motspelare få minst tvåpar för att slå dig. Även om de andra korten inte förbättrar din hand, har du en god chans att vinna. Om du istället har ett lågt pocketpar, som , kommer du ofta förlora mot ett mellanpar eller högt par. Om du däremot träffar ett tredje kort av samma valör (även kallat ett triss eller 'set') har du en väldigt stark hand som kommer att vinna potten åt dig i de allra flesta fall. Självklart kan två eller flera spelare träffa ett set i samma hand, men detta händer väldigt sällan.

Oparade kort

I de flesta fall kommer inte dina hålkort bilda ett par, vilket innebär att det blir svårare att bedöma styrkan på din starthand. Styrkan på din starthand beror på svaren på de följande tre frågorna:

1.   Vilken valör har mina kort?

Detta är den viktigaste frågan. Fördelen med höga kort är att du har en mycket större chans att vinna om du träffar ett högt par. Om du har och din motståndare har och ni båda träffar ett par, då kommer du definitivt att vinna. Det finns även en viss chans att ingen av er träffar något och då vinner du tack vare dina högre kort (ess hög slår dam hög). Det är definitvt bättre att ha två höga kort för om du träffar ett par, kommer du inte bara ha ett par, utan du kommer även ha ett bra sidokort, kicker, som kan komma att avgöra handen. Om du har ett högt kort och ett lågt kort, ex. , bör du vara lite försiktig.

2.   Är mina kort i samma färg?

Om du börjar med två kort i samma färg, är chansen att få in en färg klart större. Dessutom är en färg som utgörs av båda dina hålkort avsevärt starkare. Om du har på handen och bordet visar , kommer du antagligen ha den bästa handen. Om du emellertid har på handen och bordet visar , ligger du ofta efter då alla spader som är högre än 8 slår dig.

3.   Är mina kort av liknande valör?

Detta är en avgörande faktor om man satsar på en stege. Du har desto större chans att träffa en stege ju närmare dina hålkort ligger varandra i valörerna, ex. . Ju större glapp mellan korten, desto mindre är sannolikheten att du får in en stege. Med ett glapp på fyra kort ex. , är det inte längre möjligt att få en stege där båda dina hålkort används. Två höga kort i följd är extra värdefulla. Den bästa starthanden som inte är ett par är därför ( eller eller de andra två färgerna). Låga och ej sammanhängande kort i olika färger är särskilt svaga. anses vara den sämsta starthanden i Texas Hold'em, på grund av att den består av två låga kort som varken kan bilda en stege eller färg med hjälp av båda korten.

Grupper av starthänder

Under denna sektion kommer vi att dela in starthänder i fyra grupper och förklara hur man bör spela dessa händer.

Grupp 1: Monsterhänder

, ,

Dessa händer är de bästa starthänderna i Texas Hold'em. De bör alltid spelas även från tidig och mellanposition och mot en motspelares höjning. Det är oftast fördelaktigt att spela dessa händer väldigt aggressivt, så du bör definitivt höja när du har ett monster.

Grupp 2: Väldigt starka händer

, , ,

Dessa är alla väldigt starka händer, men ändå klart mindre värdefulla än händerna i grupp 1. Du bör spela och höja med dessa händer majoriteten av gångerna du får dem. Om det däremot har varit en höjning och en reraise innan turen kommer till dig, bör du vara väldigt försiktig, och vanligtvis lägga handen. Den som höjde eller reraisade kan lätt ha en hand från grupp 1, mot vilka du är i stort underläge.

Grupp 3: Spekulativa händer

Alla par från till , med en till som kicker, alla ess med sidokort i samma färg, två kort i samma färg eller högre (ex. ), , , två kort av samma färg med max två steg emellan valörerna ( och ).

Alla dessa händer har ett visst värde, men är egentligen inte särskilt starka. I tidig position bör du lägga dessa händer. I sen position kan du däremot ofta höja, särskilt om alla spelare innan dig har lagt sig.

Grupp 4: Svaga händer

Alla händer som inte hör till någon av de tre grupperna ovan hamnar i denna grupp. Du bör inte spela dessa händer utan istället vara konsekvent och lägga dem.

Slutsats

Det första beslutet i varje hand är huruvida du vill spela din starthand eller lägga den. En bra, solid strategi för detta första beslut är grundläggande för att man ska kunna spela framgångsrik poker. Om du implementerar tipsen du har fått i den här artikeln och fortsätter att spela tight-aggressivt efter floppen, kommer du att ha en väldigt bra chans att vinna.