Skill League - poängformel


Skill Leagues poängformel är tänkt att användas för att mäta spelares prestation överlag, och eliminera varians och tur.

Sammanfattning av formeln

Varje månad börjar varje spelare med 1 500 poäng.  Efter varje turnering, beräknas de nya poängen för alla deltagande spelare. Poäng läggs då till eller dras av från den nuvarande poängen baserat på följande faktorer:
 • Placering (ju bättre du placerar dig i en turnering, desto fler poäng läggs till din sammanlagda poäng)
 • Fältets styrka (om du gör bra ifrån dig mot tufft motstånd, får du fler poäng)
 • 'I pengarna' (om du klarar dig förbi 'bubblan', får du fler poäng)
 • Finalbord (om du slutar i topp 9, får du ännu fler poäng)

Position

Den viktigaste faktorn för poängberäkning är din prestation i de turneringar som ingår i Skill League.  Så försök att komma så långt som möjligt i turneringarna med hjälp av det du har lärt dig på våra lektioner!

Poängen delas ut enligt följande:
 
1. Topp 1/16.  (Om det till exempel är med 800 spelare, motsvarar detta topp 50.)
För de spelare som slutar i den översta 1/16 fördelas poängen linjärt. Så skillnaden mellan två angränsande placeringar är relativt liten poängmässigt. Prisstrukturen är 'planare' än i vanliga flerbordsturneringar. 
 
2. Topp 25% till topp 1/16.
Poängen ökar logaritmiskt.  
 
3. De understa 75% 
Poängen ökar även här logaritmiskt, men inte lika brant som i mellansektionen.

Exempel: I månadens första turnering startar alla spelare med en s.k. Skill Rating på 1 500 poäng. Snittet för fältets styrka är då 1 500. Om vi antar att fältet består av 1 150 spleare kommer distributionen av poäng ske enligt följande: 

Placering Skill Rating Förändring
1 1636,4 +136,4
2 1615,9 +115,9
3 1605,3 +105,3
50 1559,2 +59,2
150 1522,8 +22,8
300 1503,4 +3,4
500 1496 -4
1150 1484 -16
 

Fältets styrka

En annan faktor som bestämmer hur många poäng du får är din startpoäng i förhållande till den genomsnittliga styrkan på startfältet. Spelare som startar i en turnering med en högre poäng än snittet får mindre poäng än en spelare som startade turneringen med en lägre poäng än genomsnittet. Dessutom förlorar spelaren med högre snitt mer om den åker ut tidigt ur turneringen.

 
Exempel: En spelare slutar på plats 300 bland ett fält på 1 150 spelare. Snittpoängen är 1 500. 

Fall 1. Spelarens poäng är 1 700. Hans poäng är 200 poäng över snittet i turneringen.
Fall 2. Spelarens poäng är 1 300. I detta fall är han 200 poäng under snittet. 

I fall 1 förlorar han 2,6 poäng. I fall 2, tjänar han 9,6 poäng för sitt resultat i turneringen. 

'I pengarna'

Detta är enkelt ... hamnar du 'i pengarna' får du ytterligare +3 poäng. 

Du kanske lägger märke till, särskilt i turneringarna för Open Skill League, en skillnad mellan annonserad utbetalning i "Turneringsinformation" och i turneringslobbyn. Här är förklaringen:

"Turneringsinformation" visar teoretisk utbetalning av prispotten i procent. När prissumman för en placering understiger $0,01 betalas inget pris ut till spelaren, utan läggs istället till förstapriset.

Poängen i pokerskolans Skill League beräknas enligt teoretisk prisdistribution. En spelare som teoretiskt har vunnit ett pris under $0,01 får inga pengar men han får fortfarande de 3 extra poängen i Skill League för sin placering i pengarna.

Finalbord

Når du finalbordet får du extrapoäng enligt följande:
 
Placering Extrapoäng
1:a +50
2:a +30
3:e +20
4:e - 9:e +10

Slutsats

Utdelningsstrukturen av poäng i pokerskolans Skill League är avsevärt planare än utbetalningsstrukturen i en vanlig flerbordsturnering. I dessa spelar det ingen roll om du åker ut som första person eller på bubblan. I båda fallen vinner du ingenting. I vår poängfomel blir skillnaden mellan dessa två platser cirka 40 poäng. Skillnaden mellan 1:a och 10:e plats är också mindre än i en vanlig prisstruktur. Vinnaren får omkring 68% mer poäng än plats 10. I en vanlig turnering får man vanligtvis minst 100% mer. Slutligen finns det en till stor skillnad: för varje gång du åker ut tidigt ur en turnering kommer det att dras av poäng från din totalpoäng. På detta sätt straffar sig gambling tidigt i turneringen och jämna, goda resultat över hela månaden lönar sig. 
 
 
OM du gillar matte, kommer här formeln i detalj ... (klicka för att öppna)
 
  fält := storlek på fältet
  placering := spelarens slutplacering
  fältstyrka:= medelvärdet på alla turneringsdeltagarnas startpoäng
  2ln := Logaritm med basen 2
   
  Ny poäng = [gammal poäng] + delta + 4 + ([fältstyrka] - [gammal poäng]) / 33
   
  Formel för delta:
   
  Topp 1/16 placerade: 
  delta = 40+(1/16-(placering/fält))*16*40
   
  Topp 25% placerade: 
  delta = (2ln (fält/placering)-2)*20
   
  De understa 75% placerade: 
  delta = (2ln (fält/placering)-2)*10
   
 

Och kom ihåg, om du inte skulle lyckas så bra i ligan denna månad, så börjar alla nästa månad med samma 1 500 poäng, så alla har chansen att vinna!