Regler & villkor

Användaravtal för IntelliPoker

Detta avtal för slutanvändare ("Avtalet") bör läsas av dig ("användaren", "du" eller "dig") i sin helhet innan du använder dig av IntelliPokers tjänster eller produkter. Vänligen notera att Avtalet utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Rational Instructional Services Ltd. (härefter refererat till som "IntelliPoker", "oss" eller "vi") som äger och driver webbplatsen www.intellipoker.com ("Webbplatsen"). IntelliPoker är en samarbetspartner till Rational Entertainment Enterprises Limited (härefter refererat till som "PokerStars") som äger och driver webbplatsen www.pokerstars.eu ("PokerStars webbplats").

Ta även del av, utöver reglerna och villkoren i Avtalet, vår integritetspolicy samt andra regler, policys och villkor som rör tjänsterna och kampanjerna som publiceras på Webbplatsen emellanåt, och som tillsammans med andra policys som vi med jämna mellanrum informerar om, införlivas i Avtalet genom denna hänvisning därtill.

Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" nedan som en del av registreringsprocessen hos Intellipoker och genom att använda dig av Webbplatsen, så samtycker du till reglerna och villkoren i detta Avtal, och till villkoren i Integritetspolicyn då båda kan komma att uppdateras och modifieras emellanåt i enlighet med bestämmelserna nedan samt i Integritetspolicyn.

Då vissa av våra tjänster och produkter som tillhandahålls av Webbplatsen finns tillgängliga även för de som inte är IntelliPokers medlemmar, så gäller även reglerna och villkoren i detta Avtal, mutatis mutandis, för användare som använder sig av Webbplatsen utan föregående registrering. 

1. Generella regler

 1. I enlighet med reglerna och villkoren i detta Avtal beviljar IntelliPoker dig icke-exklusiva, personliga, ej överförbara rättigheter till att använda dig av IntelliPokers tjänster, produkter och innehåll som presenteras på Webbplatsen, inklusive text, bilder, filmer, grafik, fotografier, animationer, videor, musik och ljud ("Webbplatsens innehåll") (och allt tillsammans: "Tjänsten"). Alla personer som har fullgjort registreringen på Webbplatsen benämns i detta Avtal som "IntelliPokers medlem".
 2. Endast registrerade spelare på PokerStars site kan bli IntelliPoker medlem. Genom att registrera dig på Webbplatsen ger du PokerStars rättan att försörja IntelliPoker med alla dina personuppgifter som har samlats in av PokerStars i enlighet med PokerStars Integritetspolicy.
 3. Tjänsten får inte användas av (i) individer under 18 år, (ii) individer som är omyndiga enligt lag i sin jurisdiktion (båda de ovanstående kommer i Avtalet att benämnas som "minderåriga"), eller (iii) individer som ansluter till Webbplatsen från jurisdiktioner som förbjuder sådan anslutning. IntelliPoker har inte möjlighet att verifiera Tjänstens laglighet i varje jurisdiktion och det är Användarens ansvar att verifiera detta.
 4. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära in åldersbevis för att säkerställa att inte minderåriga använder sig av Tjänsten. Vidare förbehåller vi oss rätten att frysa eller stänga av ditt konto och exkludera dig, temporärt eller permanent, från användande av Tjänsten om inte erforderligt åldersbevis tillhandahålls eller om vi misstänker att du är minderårig.
 5. Tjänsten är avsedd för att uteslutande användas av Användaren personligen. En Användare får endast ha ett konto hos IntelliPoker och skall endast använda Tjänsten så som den var avsedd att användas. Vidare får inte en Användare låta någon annan person använda Tjänsten via sitt konto.
 6. IntelliPoker behåller rätten över utfärdande, underhåll, och stängning av Användarkonton hos IntelliPoker. Beslut från IntelliPokers ledning, gällande Användares konton, användning av Tjänsten, eller lösning i tvistemål, är slutgiltigt och inte öppet för granskning eller överklagande.
 7. Du tillåter uttryckligen att IntelliPoker får göra följande information rörande dig tillgänglig för andra användare av Webbplatsen (oavsett om de är registrerade eller inte) som en del av din allmänna profil: ditt användarnamn, datumet då du registrerade dig på Webbplatsen, tidpunkten då du senast loggade in på Webbplatsen, ditt land, vilken avatar du har valt, din personliga bild, ditt "meddelande" till de andra användarna, dina turneringsresultat samt din nuvarande nivå på PokerStars webbplats.

2. Inga garantier

 1. IntelliPoker lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med Tjänsten (inklusive Webbplatsens innehåll) som tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och vi erbjuder dig under inga omständigheter några garantier angående dess kvalitet, användbarhet, fullständighet eller korrekthet.
 2. Webbplatsens innehåll kan innehålla juridisk information angående olika aspekter av poker. Denna information ges ut som en generell bakgrundsinformation och utgör inte, och är inte tänkt som, någon juridisk rådgivning. Vi rekommenderar dig istället att du tar kontakt med ett kvalificerat juridiskt ombud om det gäller något speciellt ärende.
 3. Trots våra ansträngningar att förse dig med tjänster av högsta kvalitet och säkerhet, garanterar vi inte att Tjänsten kommer att tillhandahållas oavbrutet, i tid och felfri, att fel kommer att åtgärdas eller att tjänsterna är fria från virus och fel.
 4. IntelliPoker förbehåller sig rätten att återkalla, upphöra, ändra, avlägsna eller göra tillägg i Tjänsten och i Sitens innehåll efter eget bestämmande och med omedelbar verkan utan förpliktelse att varsla dig på förhand och vi ansvarar under inga omständigheter för förlust till följd av ett beslut från IntelliPoker i detta hänseende.
 5. Du samtycker till att under inga omständigheter hålla IntelliPoker, eller någon av dess samarbetspartners, ansvariga för (a) någon förlust eller skada som orsakas av någon användare av informationen som finns eller som är borttagen från Webbplatsen; (b) någon användares tillit till Webbplatsens innehåll, oavsett om Webbplatsens innehåll är korrekt eller inte, helt eller delvis, (c) konsekvenserna för någon persons agerande eller uteblivet agerande, oavsett om det baseras på Webbplatsens innehåll eller som ett resultat av användningen av Webbplatsen.

3. Immaterialrätt

 1. Termen "IntelliPoker" och alla andra varumärken, tjänster och/eller produkter som används av IntelliPoker på Webbplatsen ("Varumärken"), ägs av IntelliPoker, någon i dess företagsgrupp och/eller dess licensierade företag, och dessa äger ensamrätt till dessa Varumärken.
 2. Webbplatsens innehåll tillhör IntelliPoker eller något företag i dess företagsgrupp och är är skyddat av copyright och/eller annan immaterialrätt eller andra rättigheter. Du godkänner härmed att du, genom nyttjande av Tjänsterna och Webbplatsen, inte har någon rätt till Webbplatsens innehåll, eller delar därav. Under inga omständigheter har du rätt att använda Webbplatsens innehåll utan att ha mottagit ett skriftligt godkännande från IntelliPoker innan.
 3. Du får använda Webbplatsens innehåll för personligt bruk samt forskning. Du får inte återpublicera, vidarebefordra, sprida vidare eller på annat vis göra materialet tillgängligt för tredjepart eller publicera materialet det på någon webbplats, onlinetjänst eller anslagstavla. Du får inte heller lagra det på något media utan att ha fått IntelliPokers skriftliga medgivande.

4. Forum, chattar och bloggar.

 1. Som en del av Tjänsten erbjuder IntelliPoker dig möjligheten att kunna få tillgång till samt skicka meddelanden angående poker på Webbplatsens forum, chattar och bloggar (samlingsnamn: "Diskussionstjänsten"). Varje Användare måste lyda under följande bestämmelser för att få tillgång till och kunna använda sig av Diskussionstjänsten. En Användares tillgång till Diskussionstjänsten tolkas som ett samtycke till hans eller hennes oreserverade accepterande av bestämmelserna.
 2. Det är förbjudet för Användare att posta inlägg som är olagliga, obscena, förolämpande, hotfulla, personlig eller privat information om andra människor eller annat material som strider mot någon lag eller som generellt kan anses som stötande. Denna generella regel gäller även när en Användare väljer bild i valet för personliga bilder för IntelliPokers medlemmar eller i korrespondensen med IntelliPokers personal.
 3. Användare är förbjudna att göra några uttalanden som gör reklam för någon tjänst eller produkt hos någon annan än IntelliPoker eller PokerStars. Utöver detta ska Användare även avhålla sig från att göra uttalanden om IntelliPoker, PokerStars eller Tjänsten som är osanna eller som rimligen kan anses vara nedsättande eller kritiska.
 4. Diskussionstjänsten är endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Följande användningsområden av Diskussionstjänsten är, utan undantag, förbjudna: (a) reklam eller försäljning av produkter, tjänster eller annat (oavsett om det är i vinstsyfte eller ej) tiggande eller användande av Diskussionstjänsten för kommersiellt bruk av något slag; eller (b) via Diskussionstjänsten posta eller överföra meddelanden eller kommentarer i kommersiellt syfte inklusive, utan undantag, annonsering, undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, välgörenhetsförfrågningar, namninsamlingar, skräppost, spammande eller andra oönskade meddelanden (oavsett om de är kommersiella eller ej).
 5. Användare får ej använda Diskussionstjänsten för att samla in eller lagra personlig information om andra Användare, inklusive internetadresser, i syfte att sända ut någon reklam, undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, välgörenhetsförfrågningar, namninsamlingar, skräppost, spammande eller andra oönskade meddelanden (e-post, meddelandeprogram, etc.).
 6. Användare tillåts inte använda Diskussionstjänsten för att skicka ut meddelanden som innehåller mjukvara, program eller applikationer som kan skada eller påverka mjukvaran eller hårdvaran på Webbplatsen eller hos andra Användare.
 7. Alla de tidigare nämnda förseelserna i Diskussiontjänsten kommer att bedömas som ett brott mot Avtalet och IntelliPoker skall då kunna, efter eget beslut, vidta de juridiska eller tekniska åtgärder som de finner lämpliga, inklusive temporär eller permanent blockering av Användarens konto.
 8. Alla Användare är själva ansvariga för korrektheten och lagligheten i varje inlägg som publiceras i Diskussionstjänsten och varje Användare är själv ansvarig för falskt, missledande, inkorrekt, kränkande eller annat material som vi kan tänkas vidta åtgärder emot. Genom att publicera något inlägg på Webbplatsen garanterar du att du har fulla rättigheter att publicera materialet på Webbplatsen, och att Webbplatsens användning av materialet inte strider mot någon tredjeparts rättigheter.
 9. IntelliPoker reserverar sig rätten att övervaka alla inlägg som görs av Användare och att ta bort eller ändra, utan tidigare förvarning, sådana inlägg som de anser bör tas bort eller ändras och Användaren skall inte kunna rikta några som helst krav gentemot IntelliPoker vad gäller sådana angelägenheter.
 10. Vidare förbehåller sig IntelliPoker rätten att permanent blockera tillträdet till Diskussionstjänsten för de Användare som vid upprepade tillfällen eller på ett grovt sätt överträder bestämmelserna som finns specificerade. IntelliPokers beslut i ärendet är slutgiltigt och är inte föremål för granskning eller överklagande.
 11. Då IntelliPoker inte har möjlighet, och inte har åtagit sig att övervaka alla inlägg som görs av Användare, kan alla Användare som upptäcker något inlägg i Diskussionstjänsten som bryter mot bestämmelserna skriva till IntelliPoker på support@intellipoker.com, och klart beskriva bakgrunden till klagomålet. IntelliPokers beslut i ärendet är slutgiltigt och är inte föremål för granskning eller överklagande.
 12. Du bekräftar och accepterar att alla inlägg som publiceras i Diskussionstjänsten blir en del av IntelliPokers egendom, och att IntelliPoker kan återanvända, återpublicera och reproducera detta innehåll på det sätt de finner passande, inklusive för kommersiellt bruk. 
 13. Varje Användare godkänner att IntelliPoker hålls skadeslösa och att dess respektive chefer, tjänstemän, anställda och samarbetsföretag hålls fria från allt ansvar vid eventuella skador, förluster eller skadeståndskrav (inklusive rimliga juridiska avgifter) som uppkommit av hans eller hennes inlägg i Diskussionstjänsten eller andra fall som kan relateras till denna, inklusive, men ej begränsat till, användning av information som publiceras i Diskussionstjänsten. Vidare avsäger sig varje Användare rätten att framföra skadeståndskrav eller andra åtgärder mot IntelliPoker för eventuella förluster, materialskador eller personskador som uppkommer i samband med användning av Diskussionstjänsten eller material som har publicerats i Diskussionstjänsten.
 14. IntelliPoker garanterar inte korrektheten eller sanningshalten i något material eller någon information i Diskussionstjänsten. Ansvaret för detta vilar helt och fullt på Användaren. Varje Användare accepterar att Diskussionstjänsten och materialet i denna är postat och inlagt i "I BEFINTLIGT SKICK" med alla fel och missar och utan någon representation eller garanti överhuvudtaget, uttryckt eller underförstådd, inklusive, utan undantag, alla underförstådda garantier om korrekthet, helhet, kvalitet samt inpassning i något speciellt syfte eller icke-intrång. Under inga omständigheter ska IntelliPoker hållas ansvariga för några personskador, förluster, krav, materialskador eller andra speciella, oförutsedda, betydelsefulla, exemplariska eller bestraffande skador på något vis som uppstår av eller i samband med någon Användares tillgång till, eller användning av Diskussionstjänsten eller annat material däri eller andra tillhörigheter, material eller tjänster som marknadsförs däri, oavsett om det baseras i kontrakt, kränkningar, vårdslöshet eller annat, även om IntelliPoker på förhand kände till risken för sådana skador.

5. Avtalsbrott

 1. Utan begränsning av andra rättigheter IntelliPoker har, förbehåller sig Intellipoker rätten att vidta de åtgärder Intellipoker anser nödvändiga, om en Användare bryter mot hela eller delar av Avtalet, inklusive uppsägning av Avtalet, omedelbar blockering av tillgången till Tjänsten för Användaren, uppsägning av Användarens Avtal hos IntelliPoker, eller vidta rättsliga åtgärder mot användaren.
 2. Du förbinder dig att hålla IntelliPoker skadeslöst och att försvara Intellipoker och dess aktieägare, ledning och anställda från och emot alla anspråk, ansvarskrav, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader och varje annan kostnad, oavsett orsak, som har uppstått till följd av:
  1. ditt brott mot detta Avtal, helt eller delvis;
  2. brott av dig mot någon lag eller tredjeparts rättigheter; och
  3. ditt utnyttande av Tjänsten eller annan persons anslutning till Tjänsten genom dina inloggningsuppgifter (definierat nedan) , med eller utan din tillåtelse.

6. Ansvarsbegränsningar

Intellipoker skall under inga omständigheter, innefattande vårdslöshet, ansvara för någon speciell, tillfällig, direkt, indirekt eller följdskada (innefattande, utan begränsningar, förluster till följd av utebliven vinst, avbruten verksamhet, förlust av verksamhetsinformation, eller annan penningförlust) som har uppstått till följd av bruk (eller missbruk) av Tjänsten även om IntelliPoker på förhand kände till risken för en sådan skada.

7. Säkerhet och ditt konto

 1. Varje användarkonto hos IntelliPoker skall vara åtkomligt genom en kombination av användarnamn ("Användarnamn"), identiskt med ditt användarnamn på PokerStars webbplats, samt ett unikt och hemligt lösenord ("Lösenord"), som är olikt lösenordet som du använder dig av på PokerStars webbplats (Användarnamnet och Lösenordet tillsammans kallas härefter "Inloggningsuppgifter").
 2. Användaren accepterar att han/hon ensam ansvarar för all användning av Tjänsten under hans/hennes Inloggningsuppgifter samt förbinder sig att inte avslöja sina Inloggningsuppgifter för någon annan överhuvudtaget.
 3. Användaren är skyldig att hålla Inloggningsuppgifterna hemliga och konfidentiella samt att vidta samtliga åtgärder för att hålla dessa hemliga och konfidentiella. Användaren är ensam ansvarig för varje obehörig användning av Inloggningsuppgifterna och sådan användning skall anses vara hans/hennes användning. Ansvar till följd av detta tillskrivs Användaren.

8. Ändringar och tillägg

IntelliPoker förbehåller sig rätten att uppdatera och modifiera detta Avtal eller någon del av det utan att meddela om detta i förväg och du kommer att vara bunden av sådana tillägg i Avtalet inom 14 dagar från det att de har publicerats på Webbplatsen. Därför rekommenderar vi dig att besöka Webbplatsen regelbunden för att kontrollera vilka regler och villkor som gäller i den senaste Avtalsversionen. Din fortsatta användning av Webbplatsen skall anses bekräfta ditt godkännande av varje ändring eller tillägg i Avtalet.

9. Tillämplig lag

Avtalet och varje annat spörsmål relaterat härtill, skall regleras och tolkas i enlighet med Isle of Mans lagar, exklusive de bestämmelser som leder till en konfilkt mellan olika lagar. Bägge parter samtycker oåterkalleligt att behöriga domstolar på Isle of Man skall ha exklusiv jurisdiktion i förhållande till varje anspråk, tvist eller meningsskiljaktighet rörande Avtalet och varje annat spörsmål som uppstått därav, samt avsäger sig oåterkalleligen rätten att motsäga sig talan inför dessa domstolar, eller att yrka att talan förts vid ett opassande forum, eller att dessa domstolar inte har domsrätt.

10. Avskiljbarhet

Om en bestämmelse i detta Avtal är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar i någon jurisdiktion, skall detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser i Avtalet i den jurisdiktionen eller giltigheten eller verkställbarheten av Avtalet i annan jurisdiktion.

11. Överlåtbarhet

IntelliPoker förbehåller sig rätten att när som helst överlåta Avtalet, helt eller delvis, utan att meddela om detta i förväg. Användaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

12. Övrigt

 1. IntelliPokers avstående från av vidta åtgärder vid överträdelser mot någon bestämmelse i Avtalet (innefattande att IntelliPoker inte krävt strikt och bokstavligt utförande av eller iakttagande av bestämmelserna i Avtalet) skall inte tolkas som ett avstående från rätten att vidta åtgärder mot efterföljande överträdelser mot sådan bestämmelse eller annan bestämmelse i Avtalet.
 2. Inget i detta Avtal skall skapa eller ge rättigheter eller förmåner till fördel för tredjepart som inte är part av Avtalet.
 3. Inget i detta Avtal skall skapa eller anses skapa ett delaägarskap, agentur, fondarrangemang, förtroenderelation eller joint venture mellan dig och oss.
 4. Detta Avtal konstituerar samtliga åtaganden och överenskommelser mellan dig och oss angående Tjänsten och gäller framför tidigare avtal,  överenskommelser, eller arrangemang mellan dig och oss.
 5. Alla priser som erbjuds på denna Webbplats ska lyda under gällande regelverk i den jurisdiktion där vinnaren av ett pris är baserad. Till följd av detta kan vi vara förhindrade att betala ut ett annonserat pris om detta skulle innebära ett brott mot gällande lagstiftning.

 Isle of Man, maj 2010