Pre-flopspel i Limit Hold'em

Denna artikel sammanfattar några av de viktigaste punkterna vad gäller spelet innan floppen i Limit Hold'em. Generellt sett är satsningsrundan innan floppen den enklaste i Limit Hold'em, då starthandstabellen (se nedan) hjälper dig att fatta det viktigaste beslutet, nämligen vilka händer ska jag spela?

Det kan vara en god idé att följa starthandstabellen i slutet på denna artikel. Men det är även viktigt att förstå de grundläggande idéerna kring spelet innan floppen. Detta gör att du kan fatta bra beslut, om du till exempel inte har starthandstabellen till hands. Det kan även vara värt att fundera kring vissa avvikelser från standardstrategin i vissa situationer, eller när du är uppe mot en svår motståndare. Följande sex saker bör du ha i åtanke innan floppen:

  1. Kvaliteten på din egen hand
  2. Din position vid bordet
  3. Antal spelare i handen
  4. Är potten höjd eller inte?
  5. Styrkan på ditt eget spel efter floppen
  6. Nivån på dina motspelare

1. Kvaliteten på din egen hand

Det är väldigt viktigt att spela bra händer och lägga de dåliga. Detta på grund av att bra händer är lättare att spela än dåliga händer.

Med marginella händer (händer med ett svagt positivt eller negativt förväntat värde, eller EV) hamnar du oftast i situationer där du tvingas att fatta väldigt svåra beslut. Därför är det viktigt att följa starthandstabellen till en början. Det hjälper dig att undvika en del dyra misstag. Du kan ibland avvika från den grundläggande strategin, men inte innan du behärskar fundamentalt pre-flopspel i Limit Hold'em.

2. Din position vid bordet

Din position vid pokerbordet är ungefär lika viktigt som dina hålkort i Texas Hold'em. Om du sitter i en bra (sen) position, har du en stor fördel i form av mer information. I en bra position kan du undvika att satsa med svaga händer, och satsa och vinna mer när du har bäst hand.

I Limit Hold'em bör du spela väldigt tight i tidig position, d.v.s. endast spela starka starthänder.

3. Antal spelare i handen

Antalet spelare som är med i potten har ofta ett stort inflytande på de beslut som fattas under en hand. Rekommendationen är att du spelar låga par och anknutna färgkort (två kort som ligger intill varandra i valör och är i samma färg ex. eller ) när du är uppe mot många motståndare, medan ess med hög kicker spelas bäst mot en eller två motståndare.

4. Höjd pott eller inte

Utöver antalet motståndare, beror även kvaliteten på en starthand på om potten redan är höjd eller inte. En höjning indikerar att din motspelare har en stark hand vilket gör att händer som , och blir mycket svårare att spela, på grund av att du kommer att vara dominerad alltför ofta av händer som eller . Detta minskar avsevärt dina chanser att vinna handen.

5. Styrkan på ditt eget spel efter floppen

Pre-flop handlar mycket om att spela starka starthänder. Om du är en bättre spelare efter floppen än din motspelare kan du ha ytterligare en fördel. Händer som du vanligtvis skulle lägga kan även spelas framgångsrikt i sådana situationer. Ju bättre du kan spela efter floppen, desto fler händer kan du spela. Detta tack vare att du kan undvika kostsamma misstag senare i handen, vilket ofta kostar nybörjare en hel del pengar. En professionell spelare kan maximera vinsten med marginella starthänder genom att spela bra efter floppen till skillnad från en spelare med mindre erfarenhet. Däremot bör du inte använda dig alltför mycket av detta. Även de bästa spelarna bör spela tight överlag. I långa loppet kan inte ens professionella spelare spela riktigt svaga händer framgångsrikt, men de kan minimera sina förluster.


 1  | 2 Nästa sida