Ordlista

Ordlistan nedan ger dig förklaringar till många av de populäraste pokertermerna. Ordlistan är till för att du ska kunna slå upp vad alla de olika pokertermerna betyder. Poker är ett spel där man använder en hel del jargong, men du kommer snabbt att vänja dig vid språket.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Action
Beskriver när det är mycket aktivitet i en hand eller satsningsrunda, till exempel när det har varit flera höjningar och reraisar.

All-in
När en spelare är all-in, har han satsat alla sina återstående marker, och kan därför inte längre spela en aktiv roll under de återstående satsningsrundorna i handen.

Ante
Pokerspel som Stötpoker (Stud), spelas med en ante; en tvingad satsning som alla spelare måste lägga in innan varje satsningsrunda. Ante introduceras även under de senare nivåerna i vissa No Limit Hold'em-turneringar.

Tillbaka till början

B

Bad beat
En bad beat är när du förlorar en hand trots att du var klar favorit när pengarna åkte in i potten.

Badugi
(1) Badugi är en relativt ny typ av poker som ursprungligen kommer ifrån Asien. Varje spelare får fyra kort, och har tre byten. Spelaren med lägst hand vinner potten.
(2) Fyra kort i olika färger som inte bildar ett par är en hand som kallas Badugi.

Backdoor Draw
En ofullständig draghand som behöver två kort för att fullborda handen. Till exempel om du har tre hjärter efter floppen, så krävs det ytterligare två hjärter för att få in färgen på de sista två korten.

Bankroll
Bankroll eller bankrulle är den summa pengar som du har avsatt enbart för att spela poker med.

Barrel
En satsning på floppen, utan att ha träffat någonting.

Bet
Den första satsningen i en runda. Om någon satsar mer än detta belopp i samma runda kallas detta för höjning eller raise. Se även Satsa.

Big stack
En stor stack är en spelare som har mycket marker.

Blind
En blind är en mörk, en tvingad insats som måste läggas innan varje hand. Spelaren till vänster om dealern lägger lilla mörken, och spelaren till vänster om denna lägger stora mörken. Stora mörken är vanligtvis dubbelt så stor som lilla mörken. Se även Mörken.

Blindsnivå
Beskriver storleken på mörkarna, blindsen, under den pågående nivån i en turnering. Storleken på mörkarna ökar för varje ny nivå.

Blindstöld (stjäla mörkarna)
En höjning innan floppen med en svag hand, i syfte att tvinga alla motståndare att lägga sina händer, och därmed vinna mörkarna. Fungerar bäst från sen position om alla spelare har lagt sig när turen kommer till dig.

Bluff
När en spelare satsar och/eller höjer utan att ha en bra hand, för att försöka få motspelarna att lägga en bättre hand.

Bluff catcher (bluffångare)
En svag hand som är bara är bra nog för att vinna mot en bluff, men som skulle förlora mot de flesta andra händer om den gick till visning.

Bord
De fem gemensamma korten som ligger i mitten av bordet i pokerspel som Texas Hold'em och Omaha

Bordsinsats
Beloppet som en spelare har på bordet i ett kontantspel, vilket också är det belopp han maximalt kan satsa.

Break-even
Att nå break-even innebär att man varken har några förluster eller vinster.

Brännkort
De kort som tas bort, bränns, av dealern innan de gemensamma korten läggs upp, för att förhindra fusk.

Bubblan
Beskriver perioden i en pokerturnering där endast några få spelare behöver elimineras innan alla kvarvarande spelare är i pengarna.

Bubblare (Bubble Boy)
Den spelare i en turnering som åker ut på platsen precis innan prisplatserna börjar, och därmed den sista i turneringen som lämnar den tomhänt.

Busted/Bust-out
När du elimineras från en turnering efter att ha förlorat alla dina marker.

Bring-in
En tvingad satsning i Stötpoker (Stud), som måste läggas in av spelaren med det lägsta öppna kortet.

Broadway
(1) Namn på den högsta möjliga stegen i poker, till exempel Tc-Jc-Qh-Kd-As.
(2) Ett enkelt kort (T-x eller högre) kallas också ibland för broadway eller ett broadwaykort.

Tillbaka till början

C

Call
Att matcha den senaste satsningen i en runda. Se även Syna

Cap
Den fjärde och sista möjliga höjningen i varje runda i Limit Hold'em.

Cash game (kontantspel)
Poker som spelas om riktiga pengar, med konstanta mörkar. Spelare kan komma och gå som de önskar, och köpa nya marker när de vill.

Check
Om ingen ännu har satsat i en runda, har spelare valet att checka, vilket innebär att man stannar kvar i handen utan att behöva lägga in mer marker i potten.

Check-Call
Att checka och sedan syna en motspelares satsning.

Check-Raise
Att checka och sedan höja en motspelares satsning.

Chipleader
Spelaren med mest marker i en turnering

Complete
(1) Hold'em: Att syna preflop från lilla mörken om ingen ännu har höjt.
(2) Stötpoker (Stud): Den första höjningen i den första satsningsrundan.

Connector (kopplade kort)
Två eller flera kopplade kort, till ex. 6c-5s. Kopplade kort i samma färg kallas suited connectors (6s-5s till exempel).

Continuation Bet
En satsning på floppen från den som höjde senast preflop. Kallas även C-bet.

Cold deck (kall kortlek)
När en väldigt stark hand blir slagen av en spelare som förbättrar sin hand med bordet.

Cut-off
Spelaren som sitter till höger om knappen. En bra position att ha, för du är en av de sista att agera under varje satsningsrunda.

Tillbaka till början

D

Dealer
(1) Livespel: personen som delar ut korten, reder ut potten och vakar över spelet.
(2) Online: positionen av den nominella dealern, som markeras med en dealerknapp, som skickas vidare medsols.

Dominerad hand
Om två spelare har ett kort av samma valör, sägs spelaren med den bättre kickern ha den dominerande handen. Till ex. om Spelare A har Kc-As, dominerar han Spelare B som har Kd-Qd.

Downswing (ung. dålig period)
En period av otur som ofta kan resultera i att spelare börjar spela dåligt.

Drag
En pokerhand som behöver ytterligare kort för att fullbordas eller förbättras.

Double suited
Starthand i Omaha som inkluderar två gånger två kort i samma färg (till ex. As-Kd-Jd-9s).

Döda pengar
Dead money är pengar i potten som kommer från spelare som redan har lagt sig, och därför inte längre deltar i handen.

Dörrkort
Det första öppna kortet som delas ut i stötpokervarianter.

Tillbaka till början

E

Equity
Oddsen för att vinna multiplicerade med pottens storlek. Om du t.ex. har 40% chans att vinna och det ligger $10 i potten, så är din equity $4.

Tillbaka till början

F

Finalbord
Det sista kvarvarande bordet i en turnering, vanligtvis med nio eller tio spelare, och där de största priserna står på spel.

Fisk
En väldigt dålig eller oerfaren pokerspelare.

Floorman
En floorman är en kasinoanställd som medlar mellan spelare och löser dispyter mellan spelarna och dealern. En floorman har mer makt än dealern.

Floppen
(1) De första tre gemensamma korten som delas ut i Texas Hold'em och Omaha.
(2) Den andra satsningsrundan i Texas Hold'em och Omaha.

Fold (lägga sig)
Att kasta (mucka) dina kort. En spelare som lägger sig är inte längre med i handen och kan heller inte längre vinna potten.

Fold Equity

Sannolikheten att en eller alla spelare efter dig lägger sig.

Freeroll
(1) En chans att vinna utan att riskera något (till ex. utan att behöva investera några pengar).
(2) En kostnadsfri turnering utan inköp.

Full Ring
Ett kontantspelsbord med fullt bord, nio eller tio spelare. Motsatsen till shorthanded.

Färdig hand
En stark hand som redan är komplett med väldigt små eller inga möjligheter till förbättring.

Färg
En kombination av fem kort i samma färg, till ex. As-Qs-Ts-6s-3s.

Färgdrag
När en spelare har en kombination av fyra kort i samma färg, d.v.s. endast ett kort ytterligare i samma färg saknas för att färgen ska vara fullbordad.

Färgstege
En stege med alla kort i samma färg, exempelvis 9h-8h-7h-6h-5h.

Försvara mörken
När en spelare sitter på en av mörkarna och synar en höjning preflop för att försvara sina marker.

Tillbaka till början

G

Gata
Satsningsrundor, särskilt i stötvarianter. I Hold'em detsamma som flopp, turn och river.

Gemensamma kort

De fem kort som läggs vända uppåt i mitten av bordet, som kan användas av alla spelare.

Gratiskort
En chans att få se nästa gemensamma kort utan att behöva lägga in några marker.

Gutshot
(hålstege)
En ofärdig stege med ett hål som behöver fyllas för att stegen ska fullbordas. Om en spelare t.ex. har Ah-2s och bordet visar Td-4s-5c. I detta fall behövs en trea för att fylla upp stegen.

Tllbaka till början

H

Haj
Väldigt bra spelare som går med vinst; till skillnad mot en fisk

Hand

(1) Del av spelet då korten delas ut, marker satsas och potter vinns. Efter det skickas knappen vidare åt vänster i spel som Texas Hold'em, varpå nästa hand påbörjas.
(2) Den bästa femkortskombinationen med hjälp av hålkorten plus de gemensamma korten.

Heads-up
En hand eller ett spel med endast två spelare.

High roller
En spelare som spelar om höga insatser.

Hold'em
(1) Kortform av Texas Hold'em.
(2) Sammanfattande term för pokerspel som spelas med gemensamma kort, av vilka Texas Hold'em och Omaha är de populäraste.

Hålkort
De nedåtvända kort som alla spelare får i början av varje hand. Med hjälp av dessa samt de gemensamma korten, får spelarna sedan bilda den bästa möjliga femkortskombinationen.

Högt kort
Den lägsta pokerhanden, som är sämre än ett par.

Höja
Att höja beloppet som tidigare satsats.

Tillbaka till början

I

Implicita odds
Beräkning av odds i relation till den beräknade slutliga storleken på potten. Förväntad vinst läggs in i oddset. Låt oss säga att du har ett öppet stegdrag på turn och ett pottodds på 4,5:1. Om du räknar med att få ut en bet av din motspelare även på river om du får in ditt drag, har du ett implicit odds på 5,5:1.

Inköp
Den summa pengar som spelare måste betala för att vara med i en turnering. Det mesta av dessa pengar går till prispotten, utom en liten avgift som tas ut av kortrummet (se även rake).

Tillbaka till början

J/ K

Kicker
Ett kort som hjälper din hand men inte tillhör den bästa kortkombinationen. T.ex. om dina hålkort är As-5s och bordet visar 4c-5h-3c-Js-4h. Då har du tvåpar med ett ess som kicker. Om två spelare har samma hand så avgör kickern vem som vinner handen.

Knappen
(1) En plastbricka som skickas vidare medsols efter varje hand för att hålla reda på positionen för den nominella dealern.
(2) Spelaren som innehar knappen under den aktuella handen.

Kortfärger
Spader, klöver, hjärter och ruter.

Kåk
En pokerhand som består av en triss och ett par.

Tillbaka till början

L


Lay-down
Att lägga en bra hand, som dock inte är tillräckligt bra för att slå din motspelares hand.

Levande kort
Kort som inte finns ute synligt och fortfarande kan finnas kvar i leken.

Limit
(1) Förkortning för Fixed Limit, som innebär att beloppet som kan satsas och höjas varje runda är fastställt på förhand.
(2) Storleken på mörkarna eller det maximala inköpet som indikerar beloppen man spelar om. Kan även gälla spel med No Limit eller Pot Limit.

Limpa/Limpare
Att bara syna stora mörken preflop i stället för att höja.

Lågt kort
Ett kort som kan bilda en del av en kvalificerad låghand i spel som Stud Hi-Lo och Omaha Hi-Lo.

Tillbaka till början

M

Marginell hand
En medioker hand som ibland är svår att veta hur man ska spela.

Monotone
Starthand i Omaha, med alla fyra kort i samma färg.

Mörken
En tvingad satsning som måste läggas in föra varje hand. Spelaren till vänster om dealern lägger in lilla mörken, medan spelaren som sitter två steg till vänster om dealern lägger stora mörken. Som regel är den stora mörken dubbelt så stor som den lilla mörken.

Tillbaka till början

N

Nötterna
Den bästa möjliga handen i den givna situationen.

Tillbaka till början

O

Odds
En form av att presentera sannolikheter. Sannolikheten att få in en hand är ställd i relation till sannolikheten att inte få in handen. Till ex. om vinstchansen är 20%, så är sannolikheten att förlora 80%. Oddset är därför 80:20 eller 4:1.

Offsuit (osvitat)
Två kort i olika färger.

Omaha
Ett pokerspel som spelas med fyra hålkort. Två av hålkorten samt tre av de gemensamma korten måste användas för att bilda en hand. Bortsett från detta är reglerna samma som i Texas Hold'em.

Omvända implicita odds
För att beräkna implicita odds, adderas potentiella vinster till potten. Omvända implicita odds syftar till hur mycket en spelare räknar med att förlora under de senare satsningsrundorna. Förlusten dras av från potten när man räknar ut oddset.

Omvänd dominering
I Hold'em är du dominerad om en spelare har ett kort av samma valör som dig, men med en bättre kicker. Om den dominerade spelaren sedan träffar ett par med hjälp av sin lägre kicker, kallas detta för en omvänd dominering.

Option (val)
Stora mörkens val att antingen checka eller höja, förutsatt att det inte har varit någon höjning innan det blir spelarens tur.

Tillbaka till början

P

Pocketkort
Två nedåtvända kort som varje spelare tilldelas i början av en hand i Texas Hold'em. Kallas även för hålkort.

Pocketpar
Två kort av samma valör, som delas ut som starthand.

Poker Tracker
En programvara som spårar händerna du har spelat, vilket gör att du kan granska ditt spel närmare liksom dina motspelares spel.

Position
Den plats spelaren har vid bordet i relation till dealern. Ju längre bort medsols du sitter ifrån dealern, desto bättre är din position, tack vare att du får agera sent i varje satsningsrunda - vilket är en stor fördel då du hinner utvärdera dina motspelares satsningsmönster innan det är din tur att agera.

Pot Limit
I spel med Pot Limit kan spelare maximalt höja med det belopp som ligger i potten när det är deras tur att agera. Den populäraste Pot Limitformen av poker är Pot Limit Omaha, men du kan även spela Hold'em och mörkpoker som Pot Limit.

Pottodds
Den nuvarande summan pengar i potten jämfört med summan du måste lägga in i potten för att fortsätta spela handen. Ju högre pottodds, desto bättre.

Post-flop
Spelet på floppen och de efterföljande satsningsrundorna.

Preflop
Spelet innan floppen, när spelarna endast har två kort (hålkorten eller pocketkorten).

Tillbaka till början

Q / R

Rainbow (regnbåge)
(1) Hold'em: En flopp eller turn beskrivs som en regnbåge när alla tre eller fyra korten är i olika färger.
(2) Omaha: En starthand som består av kort i alla fyra färgerna.

Raise
Se Höja.

Rake
Avgift eller procentandel som ett pokerrum tar från varje pott, eller inköpsavgiften i en turnering.

Range (omfång av möjliga händer)
Alla händer som en motspelare möjligen kan sitta på vid ett givet tillfälle. Om en spelare höjer i tidig position till exempel, består deras omfång av händer troligtvis endast av höga par.

River
Det femte och sista gemensamma kortet.

Royal Flush
Den bästa möjliga handen i poker - en esshög färgstege. T.ex. As-Ks-Qs-Js-Ts.

Runner-Runner
En inkomplett pokerhand där hjälpande kort behövs på såväl turn som river.

Runner-up
Den som slutar tvåa i en turnering.

Tillbaka till början

S


Satellit

En turnering med förhållandevis lågt inköp, där priset är en plats i en större turnering.

Satsa
Den första satsningen som görs under en satsningsrunda. Om denna satsning ökas senare under samma satsningsrunda, kallas detta för en höjning.

Second barrel
En andra satsning på turn efter en tidigare satsning på floppen. En tredje satsning på rivern kallas för en third barrel.

Semibluff
En semibluff är en satsning eller höjning med en hand som inte är bäst, men som har en rimlig chans att förbättras till en vinnande hand fram till rivern (exempelvis ett färgdrag). Målet är att få motspelarna att lägga sina händer. Om detta inte lyckas, finns det fortfarande en chans att vinna om handen förbättras.

Set
En triss som består av ett pocketpar samt ett kort på bordet.

Shorthanded
Poker med endast tre till sex spelare. Till skillnad från fullringsspel.

Shortstack
Spelaren med den minsta markerstacken vid bordet.

Showdown (visning)
Visning av korten efter den sista satsningsrundan, eller tidigare om en spelare är all-in. Alla aktiva spelare vänder upp sina kort, för att kunna fastställa vinnaren i handen. Om någon satsar eller höjer och inte blir synad, blir det ingen visning.

Single-suited
Starthand i Omaha. Två kort i samma färg samt de två övriga korten i olika färger (till ex. Ah-Ad-Th-7s).

Skräp/Skräphand
En hand utan värde och utan potential till förbättring.

Slowplay
När en spelare agerar försiktigt trots att han har en väldigt bra hand, målet är att bygga en pott genom att verka svag.

Spekulativ hand
En temporärt svag hand med potential att förbättras.

Splittad pott
En pott som delas mellan två eller flera spelare som har lika starka händer.

Stack
Antal marker eller pengar som en spelare har i spel och som kan användas vid bordet.

Steama
Att bli uppretad över förlorade händer och spela dåligt som ett resultat av detta. Se även Tilt.

Stegdrag
En kortkombination där ett kort saknas för en fullbordad stege. Se även Gutshot.

Stege

Fem kort i rad, t.ex. 9x-8x-7x-6x-5x.

Stötpoker
Pokerspel där varje spelare tilldelas såväl uppvända som nedvända kort. Sjukorts stötpoker (7-Card Stud) och Razz är populära exempel.

Svitade kort (Suited)
Kort i samma färg (spader, klöver, hjärter eller ruter).

Syna
Att syna innebär att du matchar den senaste satsningen.

Synstation (calling station)
En spelare som spelar många händer på ett väldigt löst sätt. De synar ofta, men höjer och lägger sig sällan.

Säte
Plats vid bordet som en spelare sitter vid, eller plats i en turnering.

Tillbaka till början

T

Third Barrel
En satsning på rivern, som föregås av satsningar på flopp och turn.

Tight
Att endast spela få händer, och lägga svaga och marginella händer.

Tilt
Att reagera negativt på en bad beat eller dålig period genom att låta det få en negativ inverkan på ens spel.

Triss
Tre kort av samma valör, exempelvis Kh-Ks-Kc-7s-5c.

Turn
(1) Det fjärde gemensamma kortet i pokerspel som Texas hold'em och Omaha.
(2) Den näst sista satsningsrundan, även kallat fjärde gatan.

Tillbaka till början

U

Underpar
Ett pocketpar som är lägre än det lägsta av de gemensamma korten.

Under the Gun
Namnet på spelaren som agerar först under den inledande satsningsrundan, till vänster om den stora mörken. Detta är ingen bra position på grund av att du måste agera väldigt tidigt i handen.

Uppsving
En lyckosam period, men inte nodvändigtvis som ett resultat av bra spel.

Ur position
Du sitter ur position när du är en av de första att agera under en satsningsrunda.

Utdragning
När en spelare har tur och får in en bättre hand efter att ha legat under. Se även Bad Beat.

Tillbaka till början

V / W / X / Y / Z / Å / Ä / Ö /

Walk
En spelare får en walk när alla spelare lägger sig preflop fram till dem när de sitter på stora mörken, och de vinner därmed potten utan att behöva agera.

Wheel (hjul)
En stege med det lägsta värdet (ess till fem). Den kallas för ett hjul för esset används som det lägsta kortet i denna situation.

Öppet par
Ett par som ligger på bordet.

Överkort
Ett kort som är högre än det högsta kortet på bordet. Om du t.ex. tilldelas Ah-Tc och bordet visar Jh-7s-4d, då är esset ett överkort men inte tian.

Överpar
Ett pocketpar som är högre en de gemensamma korten på bordet.

Tillbaka till början