Odds och outs

Om du har en hand som troligtvis ligger efter, men som har potential att bli den vinnande handen till slut, måste du ta beslutet om du ska lägga handen eller fortsätta spela den. Denna artikel tar upp de beräkningar som krävs för att kunna fatta rätt beslut. Först och främst måste du identifiera de kort du behöver träffa för att förbättra din hand (dina outs), innan du kan räkna ut dina vinstodds. Slutligen kan du räkna ut dina vinstodds i handen med hjälp av storleken på potten, och därmed fatta ett matematiskt korrekt beslut.

Outs

Outs är de kort som finns kvar i kortleken som förbättrar din hand, och förhoppningsvis gör så att du vinner potten vid visning.

  • Låt oss titta på några exempel:

Du sitter på . Floppen visar: . Om ytterligare ett hjärter kommer på turn eller river, får du in en färg. Såvida inte någon annan spelare träffar en kåk eller bättre vinner du handen. Inget par ligger på bordet hittills, så ingen av dina motståndare kan ha en kåk än.

Det finns 13  kort i varje färg i kortleken. Du har två hjärter, och ytterligare två ligger på bordet. Fyra av de 13 hjärterkorten har därför redan delats ut, vilket innebär att det fortfarande finns nio hjärter kvar i leken. I detta fall utgör dessa nio kort dina outs.

  • Här är ytterligare ett exempel:

Du har och floppen är . Alla nior eller ess kommer att fullborda din stege. Det finns fyra ess och fyra nior i kortleken, så du har sammanlagt åtta outs.

Om ett kort saknas för en stege, har du fyra outs (ex. hålkort: , floppen: , outs: ).

  • Ytterligare ett exempel:

Du har , och bordet visar . En av fyra damer i leken ger dig en stege. Om din motspelare har ett mellanhögt pocketpar, ex. , så har du ytterligare outs då alla kungar eller knektar ger dig ett högre par. I sådana fall ökar dina outs från fyra till tio (de fyra damerna, tre kungar och tre knektar).

Om du träffar ett tvåpar (t.ex. med på brädan , finns det fortfarande fyra kort som ger dig en kåk (triss plus ett par):   och .

Om du träffar ett set med när bordet visar och du oroar dig för att din motspelare har färg, så finns det fortfarande sju kort som kan ge dig en kåk eller bättre (en sjua, tre tvåor samt tre knektar). Om du inte träffar några av dina outs på turn, så kommer du att få ytterligare tre outs vilket innebär tio outs inför riverkortet.

  • Här är ytterligare ett exempel:

Du har och bordet visar . Du har en draghand (din hand är inte färdig, men kan bli en stark, vinstgivande hand om rätt kort dyker upp på bordet), nämligen ett öppet stegdrag samt ett färgdrag. Detta innebär att du har nio outs för att få in färgen samt åtta outs för att träffa stegen. Samtidigt måste du tänka på att två kort räknas två gånger (i det här fallet och ), och måste räknas bort. Sammanlagt har du 9 + 6 istället för 9 + 8 och därför har du 15 outs.


 1  | 2 | ... 4 Nästa sida