Integritetspolicy

Din integritet på internet är väldigt viktig för Rational Instructional Services Ltd. (härefter refererat till som "IntelliPoker", "oss" eller "vi") som äger och driver webbplatsen som hittas på adressen www.intellipoker.se ("Webbplatsen").

För att du ska kunna uppskatta tjänsterna på Webbplatsen, upprätthåller vi hängivet integriteten för de personuppgifter som vi samlar in, genom att använda den bästa mjukvaru- och hårdvaruarkitekturen samt de bästa teknikerna, metoderna och procedurerna.
 
Syftet med denna integritetspolicy är att upplysa om hur vi samlar in, tar emot, lagrar, nyttjar samt skyddar information som är relaterad till dig, och vilka rättigheter du har i relation till den informationen.

1. Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte

Genom att registrera dig på Webbplatsen beviljar du IntelliPoker rätten att förse Rational Entertainment Enterprises Limited (härefter refererat till som "PokerStars"), en samarbetspartner till IntelliPoker, som äger och driver webbplatsen som finns på adressen www.pokerstars.eu ("PokerStars webbplats"), med alla de personuppgifter som har samlats in av IntelliPoker. Du beviljar även PokerStars rätten att förse IntelliPoker med alla de personuppgifter som har samlats in av PokerStars.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att emellanåt skicka ut information om event och nyhetsinformation och för att förse dig med diverse tjänster från vår kundtjänst. Om du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev, så kan du avsäga dig detta genom att följa instruktionerna som finns i varje nyhetsbrev.

IntelliPoker kan göra följande information, med avseende på Webbplatsens användare ("IntelliPokers medlemmar"), tillgänglig för andra användare av Webbplatsen (oavsett om de är registrerade eller inte) som IntelliPokers medlemmars offentliga profil: IntelliPokers medlemmars användarnamn, datumet då IntelliPokers medlem registrerade sig på Webbplatsen, tidpunkten då IntelliPokers medlem senast loggade in på Webbplatsen, landet som IntelliPokers medlem kommer ifrån, avataren som IntelliPokers medlem väljer, IntelliPokers medlems personliga bild, IntelliPoker medlems "meddelande" till de andra användarna, IntelliPokers medlems turneringsresultat samt nivå på PokerStars webbplats.

2. Sekretess

IntelliPoker vidtar omfattande åtgärder för att skydda den konfidentiella information som har samlats in om IntelliPokers medlemmar. Tillgång till denna information kommer inte, med vår vetskap, att beviljas till någon utanför IntelliPoker, utöver Intellipokers medlem själv eller såsom beskrivs i denna integritetspolicy. IntelliPoker har gjort stora investeringar i servrar, databaser, backups, brandväggar och krypteringstekniker, vilket utgör den allra senaste säkerhetsarkitekturen, för att skydda informationen som samlas in av IntelliPoker.
 
Samtliga anställda på IntelliPoker är bundna att följa denna integritetspolicy. Integritetspolicyn innebär att anställda måste iaktta sträng sekretess beträffande IntelliPokers medlemmars personuppgifter. Denna förpliktelse råder även efter att den anställde har lämnat sin anställning på Intellipoker.

Du bör också göra vad du kan för att skydda dina uppgifter. Ditt lösenord som IntelliPokers medlem är hemligt och du bör inte avslöja det för någon eller hantera det så att någon annan kan komma över det.

3. Begränsningar i sekretessen

Utlämnande av uppgifter enligt lag: På grund av den rättsliga regleringen och säkerhetsregleringen inom detta område kan IntelliPoker i vissa fall komma att behöva lämna ut uppgifter som kan röja viss information om IntelliPokers medlemmar. IntelliPoker kommer att göra sitt bästa för att begränsa sådana utlämnanden till följande situationer: då IntelliPoker tror sig vara tvungna att lämna ut sådana uppgifter på grund av stämning, beslut eller annan rättslig process; eller då det skäligen kan anses nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka talan mot personer eller företag för att vidhålla och/eller utöva IntelliPokers rättigheter. Vidare kan vi, vilket du samtycker till, lämna ut information om dig till tredjepart knuten till IntelliPoker då vi, efter eget omdöme, bedömer att det är nödvändigt eller lämligt med hänsyn till utredning om bedrägeri, immaterialrättsintrång, piratkopiering eller annan olaglig verksamhet eller verksamhet som kan utsätta oss för rättsligt ansvar.

4. Vem tar emot uppgifterna?

Utöver de uppgifter som lämnas ut enligt lag i enlighet med punkt 4 ovan, kan vi komma att lämna ut information om dig till PokerStars, samt även till våra anställda, anställda inom andra företag knutna eller relaterade till IntelliPoker och till tjänsteleverantörer som använder personuppgifterna för att tillhandahålla tjänster till oss i anknytning till ditt medlemskap i IntelliPoker. Samtliga mottagare av dina personuppgifter är bundna av gällande regler för skydd av personuppgifter på samma sätt som vi är bundna av detta regelverk.

5. Personuppgifter och därtill knutna rättigheter

Du kan skriva till oss när som helst och be om en kopia på dina personuppgifter eller meddela oss om det finns några felaktigheter i uppgifterna. Om vi finner det lämpligt, kan du få dina personuppgifter raderade, korrigerade eller modifierade. För att komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter, var god skicka ett e-postmeddelande till support@intellipoker.com. I vissa fall då framställan görs i enlighet med ovan, kan en mindre avgift komma att tas ut för att täcka administrativa kostnader.

6. Cookies

Vi kan komma att använda s.k. temporära cookies när du besöker Webbplatsen. En cookie är en textsträng med information som vi placerar i din dators cookiefil, så att vi kan komma ihåg vem du är när du gör återbesök på Webbplatsen. Vi kan komma att använda informationen som härleds från cookies för att sammanställa statistisk data kring din användning av Webbplatsen. Du är inte tvungen att acceptera användandet av cookies från oss. Du kan välja att acceptera eller neka cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vänligen besök www.cookiecentral.com/faq om du önskar vidare information om cookies.

7. Samtycke till Integritetspolicyn

Genom att registrera dig på Intellipoker eller genom att använda Webbplatsen utan tidigare registrering, samtycker du till och accepterar villkoren i denna INTEGRITETSPOLICY. Vi kan emellanåt göra uppdateringar i denna Integritetspolicy och vi rekommenderar därför att du regelbundet läser igenom den. Ditt framtida användande av IntelliPokers tjänster förutsätter att du samtycker till denna Integritetspolicy samt alla eventuella uppdateringar av den. Våra Användarvillkor äger företräde framför samtliga motstridiga villkor i denna Integritetspolicy.

8. Vilka är vi?

Rational Services Limited (RSL)
Douglas Bay Complex
Kind Edward Road
Onchan
IM3 1DZ
IoM